548 422 811 info@f-regiony.cz

Hlavní cíle projektu f-regiony

Hlavní cíle projektu f-regiony:

  • účinná podpora regionu formou cílené podpory kvalitních regionálních produktů
  • zpřístupnění regionálních potravin klientům hromadného stravování

Partneři:

  • SKM MU
  • FirstBuySale
  • ANETE
  • Potravinářský obzor